Hovedside

Fra HealthWorkflowNo
Gå til: navigasjon, søk

NSEP's wiki for beskrivelser av arbeidsflyt (prosesser) i helsesektoren

Hva finnes her:

For øyeblikket inneholder denne wikien 370 artikler.

Hvorfor bruke Internett og Wiki til å publisere prosessbeskrivelser

Ved å bruke internett blir prosessbeskrivelsene tilgjengelig for absolutt alle, og i et format (html) som gjør at man kan studere prosessbeskrivelsene uten bruk av annet verktøy enn en nettleser. Ved å bruke en wiki sikres at bidragsytere enkelt kan utforme nye eller redigere eksisterende prosessbeskrivelser. Wiki-er er en internettteknologi som tas i bruk på stadig flere områder der det er behov for nettbasert samarbeid. Blant annet brukes wiki-teknologi til å lage wikipedia.

NSEP's visjon med å bruke wiki-teknologi til å utforme, publisere og dele prosessbeskrivelser er at alle som arbeider med IKT og organisasjonsutvikling i helsesektoren skal få drahjelp til å lage prosessbeskrivelser av høy kvalitet og derved sikre at brukerkrav og krav om funksjonalitet blir godt forankret.

Hvem kan delta

Alle som ønsker kan delta. Nettstedet er tenkt som et redskap for personer som deltar i IT-helse forsknings og utviklingsprosjekter i Norge enten det er i et helseforetak, i førstelinjetjenesten, på et universitet eller i en industribedrift.

Hvordan man lager en prosessbeskrivelse

Oppskrift på hvordan man lager en prosessbeskrivelse finnes her. Informasjon om hvordan man redigerer en wiki-side finnes her.

Formål med nettstedet

  • Å bidra til at det utarbeides generelle arbeidsflytbeskrivelser av høy kvalitet
  • Å bidra til økt gjenbruk av arbeidsflytbeskrivelser
  • Å bidra til økt bruk av arbeidsflytbeskrivelser i IT-helse utviklingsprosjekter
  • Å bidra til økt bruk av arbeidsflytbeskrivelser i organisasjonsutviklingsprosjekter i helsesektoren

Bakgrunnsinfo


Wiki for arbeidsflytbeskrivelser på Engelsk